Info- středa 7.3.

Domácí úkol:

Slabikář str. 64

Vystřihnout písmena Ž, ž (někteří ještě nemají Č, č)

Pro nemocné děti:

Písanka str. 18

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966