Info- úterý 6.3.

Domácí úkoly:

Slabikář str. 63

Písanka str. 14- dokončit

Pro nemocné děti:

PS do M- str. 10

Ve středu – prvouka. Budeme potřebovat cvičné hodiny.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966