Info- pondělí 5.3.

Domácí úkol:

Sešit Čtení 2- slova b-p-d (z minulého týdne)- čteme nejen po sloupečcích, ale i po řádcích + poslední text

Pro nemocné děti:

Písanka str. 16

PS do M- str. 9

 

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966