Týdenní plán 5.- 9.3.

Český jazyk

Hláska a písmeno Ž, ž

Plynulé hlasité čtení, orientace v textu

Správná intonace, čtení přímé řeči

Nácvik psaní C, Z, h

Přepisy slov, vět.

Matematika

Odčítání v oboru čísel do 20- typu 16- 6

Slovní úlohy

Procvičování sčítání, odčítání do 10

Prvouka

Orientace v čase, práce se cvičnými hodinami

Cvičné  hodiny budeme potřebovat ve středu.

Jiná sdělení:

V pondělí-plavecký výcvik. Vzít s sebou věci na bazen a pouzdro.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966