Vv

Budeme kreslit olympijské  zimní sporty (předem si promyslete, co budete kreslit – můžete si přinést předlohu).

Budete potřebovat buď barvy nebo voskovky.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966