Plán činností 19.-23.2.2018

ČJ:  Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova. Opakování probraného učiva.

Stále zkouším děti dělení hlásek.

PS: Správné tvary písmene  s, š, S, Š, L.  Opis, přepis.

M:   Sčítání a odčítání dvouciferných čísel. Nakupování. Rébusy, křížovky.

G:  Porovnávání úseček.

PRV: Kalendářní rok. Minulost, současnost, budoucnost. Děti si donesou cvičné hodiny. Děkuji.

AJ:  Lesson 2. Count from 1 to 10. Ten little monsters.

 

Informace pro rodiče:

19.-23.2. -„Barevná olympiáda“ . Olympiáda spočívá v tom, že se žáci každý den v týdnu obléknou do jedné z barev olympijských kruhů: pondělí – modrá, úterý – žlutá, středa – černá, čtvrtek – zelená, pátek – červená.

Ve středu 21.2. pojedou děti na bruslení do Kopřivnice. Jedou jen děti, které mají brusle. Návrat cca v 11. hod.  Z důvodu bezpečnosti prosím helmy. Děti, které se bruslení nezúčastní, zůstávají ve škole. Děti mají v deníčku vlepen lístek o účasti na bruslení. Prosím, označte a podepište. Děkuji.

V pátek 23.2. se 2.a 3. vyučovací hodinu uskuteční KARNEVAL. Děti si donesou masky.

Od pondělí 26.února budeme jezdit na plavecký bazén.

Od února platí nový rozvrh – viz Bakalář. Důvodem změny je výuka plavání. Děti dnes dostaly ve škole.  

Pro nemocné:

M str. 5

Čj str. 4/1,2.

 

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966