Čtvrtek

Pro nemocné:

M č. 1-  máme hotovo, po příchodu do školy odevzdat ke kontrole.

M č. 2- str. 4

Čj 1-  str. 50, po příchodu do školy odevzdat ke kontrole. Děkuji.

Aj- str. 23 Colour.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966