Středa

Pro nemocné:

M č. 1- máme hotovo, po příchodu do školy odevzdat ke kontrole:)

Čj str. 49 celá- samostatně

Prv- sešit: nadpis: Čas + nakresli hodiny (ciferník, ručičky,..).

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966