Český jazyk – souvětí – grafy

Práci pro všechny na jarní prázdniny najdete zde: Souvětí – grafy1

Kontrolu správnosti provedeme ve Cvičení  j.č.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966