Týdenní plán 5.-9.2.

Čj – párové souhlásky uprostřed a na konci slova. Procvičování a opakování y – ý a i -í po tvrdých a měkkých souhláskách.

Čt – Pojďme si hrát, Kdo to ťuká, Bambulčino trápení.

Ps – psací tvar písmen s,š,S,Š.

M – sčítání a odečítání do 100 bez přechodu 10 – př. typu 25 + 20, 48 – 10… Počítáme se závorkami.

Prv- orientace v čase – žáci si donesou cvičné hodiny.

Od února platí nový rozvrh.

Od 26.2. budeme jezdit na plavecký výcvik.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966