Plán činností 5.2. – 9.2.

Od pondělí 5. 2. platí nový rozvrh hodin !

 

Pracovní činnosti

Bavlnkové hvězdičky – kdo má možnost přineste si na pátek bavlnku

Tělesná výchova

vybíjená, upevňování pravidel

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání do 1 000, řešení slovních úloh

Geometrie

Rovinné útvary, stavby z krychlí

Český jazyk

Slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména

Čtení

  1. Hrubín – Smolíček a jeskyňky
  2. J. Erben – Zlatovláska
  3. Žáček – Řípa velká jako Říp

Psaní

Písanka 1. díl – str. 31

Písanka 2. díl – str. 1

 

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966