Týdenní plán 5. – 9. 2. 2018

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání do 1 000, řešení slovních úloh

Geometrie

Rýsování trojúhelníku

Všichni žáci si přinesou ve čtvrtek kružítko !

Český jazyk

Slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména

Čtení

K. Čapek – O princezně solimánské

J. Nohavica – Popletený večerníček

J. Žáček – Popletená pohádka

Psaní

Písanka 2. díl – str. 2, 3

Prvouka

Okrasné, léčivé, jedovaté a chráněné rostliny

Části kvetoucích rostlin

Od pondělí 5. 2. platí nový rozvrh hodin !

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966