Plán učiva 5. – 9. února

ČJ: Hláska, písmeno C, c. Čtení říkadel, hádanek. Čtení psaného textu.

Otázky, odpovědi celou větou. Dělení vět na slova. Skládací abeceda.

PS: Písanka 3. díl: Nácvik psaní r. R. Opakování známých písmen. Přepis vět.

M: Sčítání a odčítání do 10 – procvičování učiva.

Číselná řada 0 – 20. Orientace v číselné řadě, zápis čísel.

PRV: Opakování – měsíce v roce, roční období. Svátek a narozeniny.

 

Pozor – od pondělí platí rozvrh hodin, který mají děti ve vzkazníku.

 

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966