Plán činností 5.2 – 9.2.2018

ČJ:  Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova. Psaní i, í po měkkých souhláskách. Psaní y, ý po tvrdých souhláskách.

Od pondělí zkouším děti dělení hlásek.

PS: Správné tvary písmene R, Ř, T, Ť, F, s, š. Úkoly pro bystré hlavy.

M:   Opakujeme sčítání a odčítání bez přechodu 10. Nakupování.

G: Porovnávání úseček.

PRV: Orientace v čase podle hodin.

AJ:  Lesson 2. Sing and act out the story song : Are you ready? Listen and tick. Colour the cake.

Informace pro rodiče:

Od února platí nový rozvrh – viz Bakalář. Důvodem změny je výuka plavání. Děti dnes dostaly ve škole.  

Od pondělí 26.února budeme jezdit na plavecký bazén.

Pro nemocné:

M str. 73 celá, 74/1,2,3,4

Čj str. 45/7,8,10, 47/celá.

Pí str. 31

 

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966