středa 31.1.

Děti, které nebyly ve škole:

Př – do sešitu tabulku str. 35 + prac. list (vlastnosti látek) cv. 3,4

M – dokončit prac. list geometrie (trojúhelník ve čtvercové síti)

+ prac. seš. str. 43/ cv. 3,4,5

 

 

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966