Týdenní plán od 5.2. do 9.2. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- procvičování vzorů rodu středního a ženského.

Čt- čítanka od str.87 kapitola Člověk a čas.

 

Matematika

Písemné sčítání a odčítání.

 

Ze zdravotních důvodů nebudu asi 6 týdnů ve škole. Po dobu mojí nepřítomnosti se můžete

obrátit na p. uč. Bártovou. Děti dostaly nový rozvrh, který platí už od pondělka.

Přeji hezký den, Hol.

 

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966