Exkurze Osvětim

V květnu letošního roku se chystáme pro žáky 8. a 9. třídy exkurzy do Osvětimi. Jelikož se jedná o exkurzi do zahraničí, žáci musí mít cestovní doklad – občanský průkaz nebo pas.

O přesném termínu vyjednáváme s památníkem.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966