Český jazyk

Procvičuj si druhy vedlejší vět ZDE a zopakuj si pravidla pro určování vedlejšïch vět ZDE.
Do literatury – zjisti a vypiš 10 informací o Boženě Němcové.
Připrav si báseň k recitaci na 20. 2. 2018 (nejméně 16 veršů).

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966