pondělí 29. 1.

Plán učiva:

čj – podstatná jména (pád, číslo, rod)

M – trojúhelníková nerovnost, obvod trojúhelníku, rýsování trojúhelníků

Př – vlastnosti látek

Vl – Ochrana přírody

Středa 31.1. – 5. hod – rozdání pololetního vysvědčení

1.2. – ředitelské volno

2.2. – pololetní prázdniny

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966