Týdenní plán 29. 1. – 2. 2. 2018

Matematika

Přirozená čísla v oboru do 1 000 – rozvinutý zápis čísla, znázorňování čísel na číselné ose a porovnávání

Český jazyk

Slovní druhy – vyvození učiva

Prvouka

Užitkové rostliny – zelenina, hospodářské plodiny

Středa 31. 1. – 5. vyuč. hodina – rozdání vysvědčení

Čtvrtek 1. 2. – volno ředitelky školy

Pátek 2. 2. – pololetní prázdniny

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966