plán činností 29 . 1. – 31. 1. 2018

Pracovní činnosti

Chlebíčky, jednohubky

Matematika

Přirozená čísla v oboru do 1000

Český jazyk

Tvarosloví – slovní druhy

Čtení

František Bartoš – Koblížek na vandře

František Hrubín – Smolíček a jeskyňky

Psaní

Písanka str. 31

Tělesná výchova

míčové činnosti, vybíjená

Ve středu 31.1. je předávání vysvědčení 5. vyučovací hodinu. Do pracovních činností si přineste potraviny (veka, nebo rohlík, sýr, šunka, salám, zelenina,…), do slohu (pokud máte) došlou pohlednici.  

1. 2. je Ředitelské volno, 2.2. pololetní prázdniny

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966