Informace – pátek 26. ledna

DÚ: Čtení: nový list v sešitě

 

Celková cena plaveckého výcviku (výuka + doprava) je 900 Kč.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Písanka str. 37/bez poslední věty

M str. 31/cv. 1, 3, 4  (slovní úlohy)

Slabikář: Nic nového, pouze jsme procvičovali čtení starších textů.

 

Hezký víkend, nemocným dětem uzdravení! 🙂

 

 

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966