Týdenní plán od 29.1. do 2.2. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- Procvičování podstatných jmen rodu ženského, vzory.

Sl- dokončení zimních sportů z minulé hodiny.

 

Matematika

Písemné sčítání a odčítání.

 

Středa-  5. vyučovací hodinu pol. vysvědčení.

Čtvrtek- volno ředitelky školy.

Pátek- pololetní prázdniny.

 

Přeji hezký den, Hol.

 

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966