Schůzka k přijímacímu řízení na SŠ

V úterý 30. 1. 2018 se bude konat od 16:30 hod. v jídelně ZŠ Kozlovice schůzka k přijímacímu řízení na SŠ, na které Vám budou předány Zápisové lístky. Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, domluvte se se mnou na termínu předání Zápisových lístků telefonicky – 725814778. Zápisové lístky mohu předat pouze zákonnému zástupci žáka proti podpisu.

Mgr. Zdenka Krpcová.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966