Bruslení 29. 1.

29. 1. bruslení v Kopřivnici 7.A,7.B, 6A, odjezd 10:00 od OÚ, návrat do 13:30, odpolední vyučování odpadá. Prosím podepsat lístečky. Přilby na hokej povinné.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966