„To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938“

I v letošním roce se osmáci a deváťáci zúčastnili dějepisné olympiády, tentokrát s tématem první republiky.

V listopadu se konalo školní kolo, ve kterém získaly nejvíce bodů Adéla Krpcová, Amálie Kozubíková a Tereza Pustková z deváté třídy. Pro osmáky byla olympiáda o něco těžší, protože dané období v dějepisu ještě neprobírali a vše záleželo na jejich domácí přípravě. V osmé třídě se nejlépe umístili Vojtěch Pustka, Roman Nečas a Adam Krpec.

Podle pravidel soutěže postoupil do okresního kola jeden žák. Naší školu reprezentovala nejúspěšnější řešitelka školního kola Adéla Krpcová. Adéla v okresním kole získala nadpoloviční počet bodů, umístila se na výborném devátém místě a stala se tak úspěšnou řešitelkou dějepisné olympiády. K výsledku ji gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966