Týdenní plán od 22.1. do 26.1. 2018

Učivo

Český jazyk

Ml- vzory rodu středního, nově rodu ženského

Čt- čítanka str. 86-91

Sl- zimní sporty

 

Matematika

Písemné sčítání, procvičování učiva

 

Přeji hezký den, Hol.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966