Info- středa 17.1.

Domácí úkol:

Slabikář str. 39

Vystřihnout a založit písmena Š, š

Pro nemocné děti:

Písanka str. 29

PS do M- str. 25

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966