Info- úterý 16.1.

Domácí úkoly:

Slabikář str. 38

Pro šikulky- nový text v sešitě Čtení 2

PS do M- str. 24- někteří dokončit

Pro nemocné děti:

+ Písanka str. 28

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966