Kulturní akce v prosinci – změna

Ve středu 13.12 půjdeme na varhanní koncert do kostela v Kozlovicích. Koncert začne v 9:00. Vstupné na koncert platí rada rodičů.

Dne 21.12 nás čeká „Vánoční show divadla Slunečnice“ v sále Obecního úřadu. Na vstup vybíráme 50 Kč.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966