Info- čtvrtek 12.10.

Domácí úkol:

Moje první psaní- str. 35 dokončit

Vystřihnout písmeno L,l a založit do složky- v pondělí si složku děti přinesou do školy.

 

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966