Jč na pátek

str. 98/3  piš jen v množném čísle,

str. 98/1 …adresu.

na středu naučit na prověrku – mluvnické kategorie sloves

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966