Adaptační pobyt žáků 6. tříd.

Moravskoslezský kraj

 

Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je zlepšit kvalitu výuky a celkovou atmosféru školního prostředí na 2. stupni.

Ke splnění tohoto cíle jsme začali pravidelně realizovat projekt, jehož nedílnou součástí je ADAPTAČNÍ POBYT určený pro žáky 6. ročníku.

Adaptační pobyt žáků šestých ročníků je realizován jako třídenní akce, na které žáci spolupracují na zadaných úkolech a společných soutěžích. Nedílnou součástí jsou komunikační kruhy vedené výchovnou poradkyní a metodikem prevence.

Hlavní cíle, které si během pobytu a následných aktivit během školního roku klademe jsou v oblastech řešení problémových situací a předcházení různým sociálně patologickým jevům, včetně vztahových a komunikačních problémů mezi vrstevníky tříd.

Letošní ročník proběhl ve dnech 6. – 8. 9. 2017 v Rekreačním středisku Palkovické Hůrky a z velké části byl hrazen z dotace Moravskoslezského kraje – v rámci podpory aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018.

 

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966