Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017

Letošní školní rok byl slavnostně zakončen v pátek 30. června. Všichni žáci školy se pod vedením svých třídních učitelů sešli uprostřed školního areálu – na tenisovém hřišti.

Paní ředitelka zhodnotila uplynulý školní rok a ocenila nejlepší žáky školy „Pochvalou ředitelky školy“ a věcnou odměnou.

Pochvaly ředitelky školy získali …

Na závěr se jménem všech přítomných rozloučila s žáky deváté třídy, kterým ti nejmladší ze školy – prvňáčci – předali malý upomínkový předmět. Poté bylo slavnostní shromáždění ukončeno.

Žáci 1. – 8. ročníku se přesunuli do svých tříd, kde třídní učitelé zhodnotili uplynulý školní rok a rozdali  vysvědčení.

Žáci 9. třídy odešli pod vedením své třídní učitelky  do obřadní síně obecního úřadu, kde na ně čekal pan starosta, a společně s vedením školy slavnostně ukončili povinnou školní docházku.

Komentáře nepovoleny

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966