Sběr papíru 2016/2017

V letošním roce žáci nasbírali 13 828 kg papíru. Na 1 .místě ve sběru jednotlivců se umístila Barbora Žáčková s 683 kg papíru, na 2. místě se umístil Marek Škrobal s 655 kg papíru a na 3.místě se umístil Jan Čarnoký s 499 kg  papíru. V pořadí tříd se na 1.místě umístila 3.B, na 2. místě 9.A a na 3 .místě se umístě umístila třída 7.A.

Všem žákům děkujeme.

     

Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017

Letošní školní rok byl slavnostně zakončen v pátek 30. června. Všichni žáci školy se pod vedením svých třídních učitelů sešli uprostřed školního areálu – na tenisovém hřišti.

Paní ředitelka zhodnotila uplynulý školní rok a ocenila nejlepší žáky školy „Pochvalou ředitelky školy“ a věcnou odměnou.

Pochvaly ředitelky školy získali …

Na závěr se jménem všech přítomných rozloučila s žáky deváté třídy, kterým ti nejmladší ze školy – prvňáčci – předali malý upomínkový předmět. Poté bylo slavnostní shromáždění ukončeno.

Žáci 1. – 8. ročníku se přesunuli do svých tříd, kde třídní učitelé zhodnotili uplynulý školní rok a rozdali  vysvědčení.

Žáci 9. třídy odešli pod vedením své třídní učitelky  do obřadní síně obecního úřadu, kde na ně čekal pan starosta, a společně s vedením školy slavnostně ukončili povinnou školní docházku.

Hrad Hukvaldy

V úterý 27. 6. 2017 si žáci 9. ročníku vyšlápli pěšky na Hukvaldy. Čekala nás prohlídka hradu s průvodkyní, která nám vyprávěla i několik pověstí. Po prohlídce hradu jsme si to namířili na pizzu, kde každý dostal půl výborné pizzy a vodu. Akce byla díky příspěvku Rady rodičů pro žáky zcela zdarma. Vyšlo nám nádherné počasí a procházka zpět byla příjemná.

Děkujeme Radě rodičů za příjemně strávený den a pěkný zážitek.
Fotky

Slavnostní oběd pro žáky 9. ročníku

V pondělí 26. 6. 2017 se zaměstnanci školní jídelny rozloučili s žáky 9. třídy.
Prostřeno k slavnostnímu obědu měli žáci ve školní jídelně.
K obědu byla mrkvová polévka, výborný kuřecí řízek a bramborová kaše.
Sladkou tečkou byl kompot se šlehačkou a lentilkami.
Všichni si společně moc pochutnali. Děkujeme!

Fotky

Výchovné preventivní koncerty

Galerie obsahuje celkem 9 obrázků.

Hudební skupina SAGAR z Palkovic si pro naše žáky připravila výchovné koncerty, zaměřené na prevenci.

Koncerty byly rozděleny do dvou částí – pro I. stupeň a poté pro starší žáky. Žáci si poslechli skladby od umělců, kteří měli něco společného s užíváním drog a také těch, kteří nepřežili předávkování. Koncerty byly velice záživně komentovány, což žáky vtáhlo do děje a někteří se také stali jejich aktivními účastníky.

Ochrana člověka za mimořádných situací

V pondělí 26. 6. 2017 si žáci devátých ročníků připravili 7 stanovišť, kde si mohli žáci naší školy vyzkoušet zásady první pomoci, resuscitaci, ošetřování zraněného s krvácením, první pomoc u zraněného v bezvědomí, přenos zraněného a vybavení lékárničky.
Stanovišti s nácvikem první pomoci prošli všichni žáci 5. – 9. ročníku naší školy, kteří měli možnost si první pomoc vyzkoušet a něco nového se naučit.

Fotky

Stanovištní hra „Den Země“

Galerie obsahuje celkem 9 obrázků.

22. a 23. 6. 2017 proběhla tradiční připomínka Dne Země. Letošní ročník byl pro nepřízeň počasí v dubnu přesunut až na červnový termín.

Oba dva dny měli pod svou patronací žáci devátého ročníku, kteří měli pro své spolužáky připravená stanoviště s různými úkoly. Ve čtvrtečním termínu ( 1. – 4. třída) byla součástí OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ – ( první pomoc, tísňové linky, zdravověda, atd…) Souučástí této hry bylo také jedno stanoviště připravené kozlovickými myslivci, kteří měli pro děti přichystané vzduchovky a celé dopoledne se žákům věnovali při cvičné střelbě.

Na konec akce byly vyhlášené nejúspěšnější soutěžní skupiny a také nejlepší střelci.

Rozloučení deváťáků se školou od Rady rodičů

Na středu 21. 6. 2017 pro deváťáky připravila Rada rodičů příjemné překvapení – rozloučení se školou v restauraci U Fandy s bowlingem a občerstvením. Vyrazili jsme ráno ze školy pěšky do Lhotky. Měli jsme zamluvené dvě dráhy po dvou hodinách, hezky jsme se vystřídali a každý si mohl vyzkoušet své dovednosti v bowlingu. Na závěr jsme dostali pizzy, na kterých jsme si všichni pochutnali. Počasí se nám vydařilo, a tak jsme se zpět do Kozlovic pěkně prošli.
Fotky
Moc děkujeme Radě rodičů za to, že jsme mohli takto hezky strávit jeden z posledních dnů v naší základní škole.

Finále soutěže „Rozpočti si to“

V pondělí 19.6. se děvčata 5.B – jmenovitě Petra Žáčková, Barbora Štěrbová, Alžběta Závodná, Daniela Jandová a žákyně 8.A  Adéla Krpcová, zúčastnila celorepublikového finále soutěže „Rozpočti si to“ (finanční gramotnost) v Praze. Holky si doma vyrobily kostýmy na téma peníze a následně je předvedly ve finále. Jejich kostýmy byly ohodnoceny jako nejlepší ze všech soutěžních týmů. Ve 2. části soutěže představily svůj tým a herní postavy, za které se vydávaly v průběhu soutěže. Za vybojované body, které proměnily v tzv. chechtáky, si vybraly hezké ceny.

Všechny za reprezentaci naší školy v Praze moc chválíme a přejeme mnoho úspěchů v této soutěži v dalších ročnících.

Nakonec bych chtěla poděkovat paní Závodné a panu Závodnému, kteří nás bezpečně dopravili do Ostravy a zpět.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966