Dětský den 28.5.2016

Text_webPlakát DD

Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2016/2017

Zapsat vaše dítě do školní družiny  můžete od 6. 6. do 10. 6 2016 v době od 11.20 do 16.30 hod.  2016 a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce Ludmile Kožuchové, která vám přidělí registrační číslo.
S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

zápis a kritéria(1)

žádost o přijetí do ŠD(1)

Upozornění

Ve středu 1. 6. 2016 naposled v letošním školním roce sbíráme papír, tento den i odpoledne v době od 15.00 do 16.30 hod.

Tímto sběrem je ukončena soutěž ve sběru papíru

pro jednotlivce a třídní kolektivy

v školním roce 2015/2016.

 

 

 

Tuta Via Vitae

Blahopřání k vzorné reprezentaci

28. 4. 2016 se v Praze uskutečnilo celostátní finále soutěže Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana EU.

Družstvo žáků z naší školy ve složení Ivana Boráková z 9.A, Jakub Lepík z 8. A a Matouš Pustka z 9.A prošlo vítězně všemi soutěžními koly až do finále v Praze, kde vzorně reprezentovalo naši školu i Moravskoslezský kraj.

Projekt Karel IV.

Tato galeria obsahuje 3 fotografie.

                                                   Projekt

Dne 14. 5. 2016 uplynulo 700 let od narození českého krále Karla IV. Ve dvoudenním projektu (12. -13. 5.) si žáci se svými učiteli připomněli slavnou epochu českých dějin. Ocitli se v době gotiky, v době vlády Karla IV., urozených pánů i prostých lidí. Žáci získávali vědomosti četbou, prohlížením, vyprávěním, malovali, stříhali, kreslili, lepili, vyšívali, tančili, pracovali se dřevem, s kovem, s drátem, poslouchali hudbu. V pracovních dílnách vznikly životopisy, rodokmeny, portréty, klenoty, jídelníčky, oděvy, stavby, meče, dýky, štíty, erby, korouhve a jiné zajímavé věci.

Projektové dny byly ukončeny stylovým obědem ve školní jídelně, vyzdobené gotickými okny s erby pánů, rozsvícenými mozaikovými lampami, poslechem středověké hudby a pážaty.

Děkuji i rodičům, kteří pomohli se zajištěním materiálu.

Přijímací řízení 2016

V letošním školním roce musela většina žáků 9. ročníku vykonávat písemné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které připravila společnost CERMAT. Naši deváťáci k tomuto úkolu přistoupili zodpovědně a pravidelně navštěvovali ve škole kroužky, ve kterých se věnovali přípravě na tyto testy. Je nutno podotknout, že pravidelná příprava se vždy vyplatí, což se potvrdilo i letos, protože k dnešnímu dni mají všichni žáci odevzdány Zápisové lístky na svou střední školu. Jak v letošním roce naši žáci uspěli, to nám ukazují následující grafy.

Kromě žáků devátého ročníku nás letos opustí z důvodu přijetí na víceleté gymnázium také jedna žákyně sedmého ročníku.

Všem vycházejícím žákům blahopřejeme k jejich přijetí na střední školu a přejeme jim hodně úspěchů a vytrvalosti při náročném studiu na  střední škole.

Absolventi 2016 -grafy

Fyzikální olympiáda

V úterý 17. 5. 2016 proběhlo v Frýdku – Místku okresní kolo fyzikální olympiády kategorie G – Archimediáda. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně 7. ročníku.:

Adéla Krpcová a Karolína Šáchová

a obě dvě jsou úspěšnými řešitelkami okresního kola a Karolína Šáchová se umístila na krásném

3. místě v okrese.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Archimediáda 001

 

Soutěž s Albatrosem

20160510_102031

Žáci 5. A se zapojili do soutěže o výlet do Mirakula. Naším úkolem bylo dát dohromady co nejvíce knížek od spisovatelky Astrid Lingrenové.  Uvidíme, jak to dopadne…….

Mc Donald´s Cup

Tato galeria obsahuje 5 fotografií.

Ve středu 11. 5. 2016 jsme se  zúčastnili okresního kola turnaje „Mc Donald´s Cup“  ve Frýdku – Místku. Po urputných zápasech naši kluci vybojovali krásné bronzové medaile.

Gratulujeme!

Naši reprezentanti:

Hrnčárek Oliver 1. A

Tončík Šimon 2. A

Skýba Lukáš 2. A

Škrobal Marek 2. B

Bílek Patrik 3. A

Laník Filip 3. A

Žáček Josef 3. A

Weissmann Radek 3. A

Chýlek Daniel 3. B

Velký Matěj 3. B

Langer František 3. B

Dětské hřiště má novou podobu

Hřiště u MŠ  Jak jste zajisté zaznamenali, kromě výsadby několika ovocných stromků nastala v„ dopravní“ části dětského hřiště změna – jsou zde čerstvě zabudovány nové herní prvky – lanová stezka, sedací hnízdo, balanční stezka, vrbový tunel (ten se krásně zazelená), skluzavka, domeček, bludiště na pružině. Úpravy hřiště tím zcela neskončily – chystají se další, drobnější vylepšení, která již neohrozí provoz hřiště a nebudou vyžadovat jeho uzavření (lavičky, úprava plotu, mlhoviště, lavičky na trénink rovnováhy…).

Stále platí, že obě části hřiště vždy byly a stále jsou určeny dětem a žákům naší školy, především pak školy mateřské. Hřiště bude mít letos význam i pro školní družinu, která v současnosti ztratila možnost, kvůli přístavbě školy, navštěvovat školní zahradu.

Zajistit bezpečný provoz hřiště není vůbec jednoduché, je nutno průběžně všechny prvky kontrolovat (kromě vizuálních denních, čtrnáctidenních, tří měsíčních kontrol provádět roční kontroly servisním technikem, zajistit čistotu písku, jeho propařování, prohrabávání, přikrývání – to vše dle přesně daných hygienických norem, a mnoho dalšího). Pokud je hřiště otevřeno pro veřejnost, kontroly musí být ještě intenzivnější, protože ne všichni návštěvníci se na hřišti chovají podle daných pravidel.

Kvůli bezpečnosti dětí, která je bezesporu pro všechny velmi důležitá, nelze a ani se nesmí směšovat setkávání dětí školy s návštěvníky z veřejnosti v době provozu školy. Proto je veřejnosti, přesněji řečeno dětem s rodiči, vymezena pro návštěvu hřiště doba, která navazuje na uzavření provozu naší mateřinky. To tedy znamená, že dětské hřiště je pro veřejnost otevřeno v tuto dobu:

Po – pá:  16 – 20 hod.

So – ne, státní svátky, školní prázdniny:  9 – 20 hod.

Doba otevření je omezena na měsíce květen až říjen.

Měníme také Návštěvní řád hřiště. Ten se snažíme upravit podle zjištěných zkušeností z loňské „rozjezdové“ doby provozu hřiště.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966