McDonald´s Cup – okresní kolo

Galerie obsahuje celkem 2 obrázky.

Díky postupu z okrskového kola jsme zajížděli na okresní kolo známého fotbalového turnaje McDonald´s Cupu, které se konalo na hřišti VP ve Frýdku Místku. Prvním soupeřem všech týmů bylo deštivé a na květen chladnější počasí. Základní skupinu jsme vyhráli bez problému po remíze 3:3 s 11.ZŠ Frýdek Místek a výhrách 7:1 se ZŠ T.G.M. Frýdlant nad Ostr. a 7:4 se ZŠ Návsí. V semifinále jsme narazili na ZŠ z Třince a po snadném vítězství 5:0 jsme se mohli radovat z postupu do finále. Tam jako by se štěstí od nás odvrátilo zády a ačkoliv jsme nebyli horším týmem, tak díky špatné produktivitě v zakončení se mohli radovat z celkového vítězství v turnaji díky výhře 2:1 žáci ze ZŠ Stará Ves n. O. Gratulujeme a už se těšíme na další ročník.

Problémy s webovou aplikací Bakaláři

V současné době řešíme s technickou podporou Bakalářů problémy, které vznikly při používání webové aplikace Bakaláři (elektronické žákovské knížky) v prohlížeči Google Chrome. Prosím, využívejte nyní až do odvolání jiný internetový prohlížeč (Explorer).

Adresa pro webovou aplikaci:

https://skolakozlovice.bakalari.cz/bakaweb

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro šk. rok 2018/2019

Rozhodnutí najdete zde: Rozhodnutí o přijetí MŠ

Informace:

  • pro předškolní děti je vzdělávání povinné ( školský zákon) !
  • čtyřleté děti jsou přijímány přednostně –  školka má ještě volnou kapacitu

Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Zápis do školní družiny proběhne od 4. do 8. června 2018 v době od 11.20 – 16.30 hod. a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce, která vám přidělí registrační číslo. Žádost o přijetí je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo na webových stránkách školy.

S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

 

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD podle těchto kritérií:

 

  • děti nižších ročníků 1. stupně
  • děti denně dojíždějící
  • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce
  • zaměstnanost obou zákonných zástupců

 

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

 

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Žádost o přijetí do ŠD zde: Žádost o přijetí do školní družiny

Tajemství lidského těla

Galerie obsahuje celkem 5 obrázků.

Od středy 2.5. až do pátku 4.5. se celá škola podílela na projektu s názvem Tajemství lidského těla. Třídy se proměnily ve výzkumné laboratoře a pátrání o zajímavostech lidského těla mohlo začít. Žáci s pomocí encyklopedií a počítačů vyrobili řadu krásných prací, vyzkoušeli si, jak důležité jsou naše smysly a někteří se díky krásnému počasí podívali ven protáhnout svůj pohybový aparát 🙂

Odkaz na fotky: https://drive.google.com/drive/folders/1E2R5zHMTnHJ6KcSQSJvXyA6hQjanREct

Certifikát zachránce deštného pralesa

Certifikát 

Ochrana člověka za mimořádných situací – projektový den

V pondělí 7. 5. 2018 si žáci devátého ročníku připravili pro své mladší spolužáky 13 stanovišť, kde si mohli žáci naší školy vyzkoušet například zásady první pomoci, resuscitaci, ošetřování zraněného s krvácením, první pomoc u zraněného v bezvědomí, přenos zraněného a vybavení lékárničky.
FOTKY ZDE

Okresní kolo matematické olympiády

V okresním kole matematické olympiády žáků 6. tříd se stal úspěšným řešitelem žák 6.A třídy

Michal Tkáč.

Blahopřejeme k tomuto úspěchu.

Informace – zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 9. května 2018 v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 13. 00 do 15.00 hod. Zapisovat se bude v ředitelně v budově mateřské školy (č. p. 666). Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z internetových stránek školy z odkazu Ke stažení.

Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě nemusí být u zápisu přítomno.

Po dobu zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.

Děti mladší 3let

Rodiče dětí, které k 31. 8.2018 nedosáhnou tří let věku( nejsou zahrnuty do kritérií v přijímacím řízení), se mohou k zápisu dostavit a osobně projednat svou situaci. Možnost přijetí bude řešena až po přijetí dětí, které splňují podmínky přijímacího řízení. Rodiče prozatím nevyplňují žádost o přijetí, ani potvrzení lékaře.

Kritéria pro přijímání: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí (včetně potvrzení lékaře): Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

V okresním kole Biologické olympiády reprezentovala naší školu žákyně 7. B

Nikol Škrobalová .

Ve velké konkurenci obsadila nádherné PRVNÍ místo, které je také zároveň postupové do kola krajského .

Gratulujeme a přejeme úspěch v krajském kole.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966