Právní odpovědnost – přednáška

V pátek navštívila naší školu paní kurátorka pro mládež a připravila velmi zajímavou přednášku pro šesté a sedmé ročníky. Žáci se dozvěděli spoustu informací z její praxe a ujasnili si některé právní věci týkající se mládeže do 15 let.

Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice

Název projektu:

Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice. Bude se jednat o odbornou učebnu fyzika / chemie, odbornou učebnu cizích jazyků, odbornou učebnu dílny, kabinety k odborným učebnám, učebnu školního poradenského pracoviště. Bude se jednat o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu a o drobné venkovní úpravy. Tím dojde ke zvýšení kvality vzdělání a k umožnění sociální inkluze. Modernizace bude probíhat formou stavebních úprav, dodávky nábytku, vybavení výukovými pomůckami a ICT vybavení. Dokončení realizace projektu očekáváme do června 2019.

 

Hlavními cíli projektu jsou:

  • zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce,
  • sociální inkluze.

Výsledek projektu:

  • zrekonstruovaná odborná učebna fyziky / chemie včetně příslušného kabinetu fyziky / chemie
  • nově vybudovaná odborná učebna cizích jazyků
  • nově vybudovaná odborná učebna dílen včetně kabinetu dílen
  • zrekonstruovaná učebna školního poradenského pracoviště
  • zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vybudování nových nebo rekonstrukce stávajících odborných učeben
  • vybudovaná konektivita.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Přednáška o agresivitě

Agresivita je v každém z nás, s ní se rodíme, ale každý s ní umíme pracovat jinak.“ To a mnoho dalšího se v úterý 15. 1. 2019 dozvěděli žáci 6. ročníku na preventivní přednášce, která se věnovala této problematice. Paní lektorka si s žáky povídala o tématech spojených s agresivitou a jejím zvládání, o jejích příčinách a důsledcích. Žáci s ní mohli diskutovat o  konkrétních případech, které leckdy skončily i u soudu, přestože se jednalo o nezletilé děti. Nechyběla ani zážitková hra. Žáci se do diskuze aktivně zapojovali po celou dobu přednášky.

Divadelní představení

V úterý 15.1. jeli žáci 8. a 9. tříd do ostravského Divadla Jiřího Myrona na taneční představení „All that Jazz, Rock, Blues“. Ještě před samotným začátkem jsme měli možnost vyslechnout dva tanečníky, kteří v představení hráli. Uvedli nás do děje, povykládali nám, jaké písničky v představení zazní a co během tance cítí.

Představení bylo mezinárodní, tanečníci byli ze Španělska, Francie, Belgie, Itálie, Ruska, Japonska,… Viděli jsme různorodé taneční techniky spojené s akrobatickými prvky, které nám často způsobily mráz po zádech.

Finančně gramotná škola

Naše škola se v poslední době zapojuje do projektů, které přispívají ke zlepšení efektivity výuky našich žáků. Díky aktivitám pedagogického sboru byla naše škola oceněna na konferenci konané dne 26. 9. 2018 v Praze bronzovým Certifikátem Finančně gramotná škola, který převzal na této konferenci zástupce naší školy.

 

Hrajeme si na sněhu – dolní družina

Tento týden jsme využili s dětmi z dolní školní družiny sněhovou nadílku a vyrazili jsme si hrát na sníh. Děti byly moc šikovné a podařilo se jím postavit sněhuláky.

Lyžařský kurz Rališka

Tento školní rok se uskuteční lyžařský kurz pro žáky 7. tříd ve dnech 25.2-1.3.2019 v lyžařském areálu Rališka. Ubytovaní budeme v rekreačním středisku Rališka – Pekárny.

Na lyžařský kurz vybíráme 1900 Kč – v ceně je ubytování, plná penze, doprava na Rališku a zpátky a skipas. Chci Vás požádat o zaplacení na sekretariátě u p. Eliášové do konce ledna. Cena je příznivá díky podpoře Rady rodičů, která hradí dopravu a přispívá na každého žáka částkou 700 Kč.

Soutěž v designu

Naši žáci 7. ročníku se zúčastnili celorepublikové soutěže v designu. Úkolem bylo navrhnout podobu relaxační zóny ve škole, a to podle zásad minimalismu. Nejlépe si se zadáním poradila

Barbora Témová ze 7. A,

která se v celé České republice umístila na jedinečném

1. místě,

a od společnosti, která soutěž vyhlásila, obdržela notebook. Ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Na díla všech výherců se můžete podívat zde

Vítězství na turnaji v minivolejbale

V úterý 18.12. se naše škola zúčastnila Vánočního turnaje v minivolejbale. Hrálo se na 6.ZŠ ve Frýdku Místku za účasti 9 škol, které reprezentovalo v součtu přes 100 dětí. Podle věkových kategorií byli žáci rozděleni do skupin. Ve žluté skupině se nejlépe vedlo dvojici Ondřej Běčák a Tomáš Marunič (3.místo) a Vanesa Jakubíková s Vanesou Žáčkovou (4.místo). V oranžové skupině dosáhla na bronz dvojice David Opěla a Jan Slípek. Velkou smůlu na systém turnaje měla dvojice Pindel Damian a Ondřej Klimek, kterým těsně unikla finálová skupina, a při bilanci 7 výher a jedné porážky se museli spokojit „až“ se 6. místem .

Na konci turnaje se vyhlašoval pohár škol a k naší ohromné radosti jsme skončili na

1. místě

a celý turnaj vyhráli. Na celkovém vítězství mají také zásluhy žáci Tobiáš Cviček, Tomáš Gola, Pavel Hanko, Štěpán Strache, Karolína Běčáková, Samuel Miarka, David Mikuška, Daniel Hugo Klus a Eliška Krpcová.

Vánoce ve školní družině

V předvánočním období jsme si s dětmi povídali o adventu, vyráběli věnečky, vánoční svícny, přáníčka a další vánoční dekorace na výzdobu nejen družiny, ale i domů a na Souznění. Pozvali jsme rodiče na vánoční besídku a tvořivé dílny. Povídali jsme si o vánočních zvycích, zpívali vánoční koledy u stromečku a čekali na ježíška, který donesl  dětem do družiny spoustu krásných dárků.

Více na https://druzinakozlovice.rajce.idnes.cz/Vanoce_2018/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966