Sběr kaštanů a žaludů

OPĚT PO ROCE

Sbíráme žaludy a kaštany pro lesní zvěř

Výběr bude každou středu ráno před vyučováním v prostoru před „kolovnou“ nebo po domluvě…… Vybíráme od středy 5. října 2016 

nejlepší sběrači budou odměněni

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek

Nový kroužek na škole – Beskyďáček

Pod názvem „Beskyďáček“ se skrývá unikátní projekt volejbalového klubu Green Volley Beskydy, který je zaměřen na sportovní průpravu dětí již od první třídy. Tým zkušených trenérů a pedagogů vytváří bezpečný prostor, ve kterém je dětem umožněna aktivní fyzická činnost a tím pádem jejich zdravý motorický rozvoj. Vše je podáváno formou hry, což je pro děti atraktivní. Cílem této fáze vývoje by mělo být zvládnutí základních motorických schopností s míčem a přechod ke hře minivolejbalu. Děti tak již od útlého věku získávají pozitivní návyky – trávit svůj volný čas aktivně. „Beskyďáček“ bude probíhat v tělocvičně školy, a to každou středu. Pro děti 1.-2. třídy od 11:30-12:30, pro děti 3.-5. třídy od 12:30-13:30.
Děkuji a přeji pěkný den
Veronika Fatrdlová, vedoucí projektu Beskyďáček

Pojď mezi mladé hasiče!

Jestli se rád hýbeš, chceš zažít zábavu a dobré kamarády rádi tě uvidíme v hasičské zbrojnici mezi mladými hasiči.

Nábor každou středu od 16 h v hasičárně.

Těší se na Tebe vedoucí mladých hasičů a noví kamarádi.

Změna tréninků tanečního oddílu SPV Kozlovice

Od 19. září 2016 budou pravidelné tréninky tanečního oddílu vždy ve středu (počínaje 21.9.2016) 1.-4. třída (+ noví zájemci) 15:30 – 16:30, 5.-9. třída 16:30 – 17:45 v zrcadlovém sále ZŠ Kozlovice.

Info: Lenka Nevludová 602 566 542

lenka.2005@post.cz

Příroda kolem nás

Projekt proběhl ve dnech 8. a 9.září na I.stupni ZŠ. Ve třídě jsme hovořili o přírodě, ekologii, opakovali znaky pro zápis počasí. Děti se také seznamovaly s mapou, cvičily orientaci na mapě. Některé ročníky vyrazily do terénu v blízkém okolí školy, na turistické vycházce plnily rozmanité úkoly. Cestou si pozorně prohlížely rostliny, hmyz, stromy, keře, houby, zvuky živočichů. Určovaly a zařazovaly poznatky podle atlasu. Při zpáteční cestě jsme opakovali znalosti z dopravní výchovy a zdravovědy. Vyšlo nám velmi pěkné počasí, projekt se vydařil.

Bártová Milada

Upozornění pro rodiče

Dovolujeme si připomenout, že na pondělí 3.10. 2016( krmášové pondělí), je vyhlášeno volno ředitelky školy. Tento tradiční volný den platí pro žáky a děti základní i mateřské školy.

Upozornění pro rodiče

Žádáme rodiče, aby nepřiváželi své děti, pokud to není opravdu nutné, auty až k zadnímu (žákovskému) vchodu do školy. Cesta k zadnímu vchodu školy je určena pro žáky jako bezpečná přístupová cesta, na které by děti neměly být ohrožovány projíždějícími auty v obou směrech.

Především v ranních hodinách zde projíždí auty stále více rodičů a přiváží své děti až ke škole – cesta se tak stává pro naše žáky nebezpečnou!

Proto prosím, aby ti, kterých se naše žádost týká, nechávali své děti vystoupit z aut už na křižovatce mezi hlavní cestou a přístupovou cestou ke škole. Budou tak chránit zdraví nejen svých dětí, ale i ostatních žáků. Děti pak bezpečně dojdou klidnou cestou až do školní budovy i zpět.

Již několikrát jsem touto cestou, dále v obecním zpravodaji i informačním letáčkem, žádala rodiče o pochopení tohoto požadavku, ale většina z nich žádost nevzala na vědomí ( tímto se omlouvám těm, kteří situaci pochopili a auty k zadnímu vchodu nejezdí).

Hana Ulčáková, ŘŠ

 

 

 

Legiovlak

Další školní rok se pomalu rozbíhá a my máme za sebou první exkurzi. Do Ostravy přijel na putovní výstavu legionářský vlak, tedy spíše replika vlaku, který používali legionáři v letech 1918-1920 během občanské války v Rusku. Při jeho prohlídce žáci poznali, jak legionáři během války žili a proč vlastně bojovali. Mohli si prohlédnout obytný vagón „těplušku“, nemocnice, velitelský vůz, pošta, kovářská dílna a další. Přes útrapy cestovaní a na září nezvykle teplé počasí byla prohlídka vlaku příjemným zpestřením výuky.

Fotogalerie z prohlídky je zde.

Hravě spolu zvládnem školu

První dva dny školního roku se ve všech třídách uskutečnil projekt „Hravě spolu zvládnem školu“, jehož cílem je aklimatizace žáků po prázdninách na školní prostředí, vytvoření pravidel práce
ve třídě, skupinové  práce, společný rozbor Řádu školy, bezpečnost pohybu žáků ve škole apod.
Žáci se také v kolektivu třídy zamýšleli nad problémy, které je ve třídě trápí, a navrhovali jejich řešení, s třídním učitelem si plánovali akce na nový školní rok.

Součástí projektu je i adaptační kurz žáků 6. ročníku.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966