LOUTNIČKA 2017

Zpěvačky a zpěváci z Kozlovic opět na stupních vítězů.
V úterý 21. března 2017 jsme se ve Frýdku-Místku zúčastnili pěvecké soutěže Loutnička a naši žáci v silné konkurenci škol z F-M a okolí dosáhli krásných medailových úspěchů.
Matěj Velký ze 4. B získal ve 3. kategorii 1. místo,
Hynek Pindel ze 4. B získal ve 3. kategorii 2. místo,
v kategorii žáků 6. – 9. třídy
zvítězila Markéta Němcová ze 7. A a získala pro naši školu zlaté 1. místo,
na krásném 3. místě se umístila Natálie Stonavská z 8. A.

IMG_20170323_145632

Blahopřeji ke krásnému úspěchu a děkuji všem za vzornou reprezentaci naší školy.

Všem přejeme dobrý hlas na závěrečném koncertě s cimbálovou muzikou, který se uskuteční ve středu 5. dubna 2017 v 17,00 hod. v Rytířském sále frýdeckého zámku.

Zápis do 1. třídy

 

zápis 2

Přednostně jsou k povinné školní docházce  přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Kapacity školy je dostatečná – můžeme otevřít 2 první třídy.

Odklad povinné školní docházky

Písemnou žádost o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce dítěte v době zápisu. Žádost musí být současně doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Tiskopisy ke stažení:

Žádost o přijetí – 1. třída

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Gymnastika- závody na 11. ZŠ

gymna V pátek 17. 3. 2017 se naše družstvo gymnastek zúčastnilo okresních závodů. Děvčata skončila na 6. místě. Nejlepšího individuálního výsledku dosáhla Veronika Jarotková (13. místo). Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Výsledky matematických soutěží

V měsících leden – březen proběhly na naší škole školní kola matematických soutěží Pythagoriáda, matematická olympiáda a Matematický klokan. Výsledky těchto soutěží jsou následující:

V soutěži Pythagoriáda se stali úspěšnými řešiteli a postupují do okresního kola, které se bude konat v květnu, tito žáci:

Tereza Krčová a Michal Tkáč (5.A),  Karolína Prokopová (6.A) a Karolína Šáchová (8.A).

V soutěži Matematický klokan, která se konala v pátek 17. 3. 2017 pro všechny žáky 2. – 9. ročníku, byli nejúspěšnější tito:

V kategorii CVRČEK
František Lepík z 3.A (80 bodů), Tomáš Vitt z 3.A (68 bodů) a Josef Klímek z 3.B (61 bodů).

V kategorii Klokánek
Michal Tkáč z 5.A (115 bodů – což byl nejlepší výsledek na celé škole), Matouš Petrů z 5.B (87 bodů) a
Barbora Štěrbová z 5.B (82 bodů).

V kategorii Benjamín
Karolína Prokopová z 6.A (98 bodů), Daniel Smolka z 6.B (71 bodů) a Barbora Raganová ze 7.A (70 bodů).

V kategorii Kadet
Filip Krpec z 9.A (83 bodů), Tereza Pustková z 8.A (77 bodů) a Veronika Pustková z 9.A (74 bodů).

Poslední soutěží je matematická olympiáda žáků 6. – 9. ročníku. Již v lednu proběhlo okresní kolo matematické olympiády devátých tříd, kde se za naši školu stali úspěšnými řešiteli Filip Krpec a Veronika Pustková z 9.A. Tito žáci řešili 21. 3. 2017 příklady krajského kola a čekáme na výsledky.

Žáci 6. – 8. ročníku mají za sebou školní kolo a úspěšnými řešiteli a postupujícími do okresního kola se stali:
v 6. ročníku Nikol Škrobalová, Radek Kohut, Vojtěch Sobek, Anna Šmiřáková, Karolína Prokopová a Šimon Krpec;

v 7. ročníku Markéta Mazurová a Barbora Raganová;

v 8. ročníku Adéla Krpcová, Karolína Šáchová, Amálie Kozubíková, Monika Žáčková, Natálie Stonavská.

Všem blahopřejeme.

Vikingové v Kozlovicích

V úterý 21. března přijeli do Kozlovic Vikingové. Přesněji řečeno přijeli šermíři z agentury Perštejni a přivezli s sebou naučný program Vikingové. Během představení jsme se dozvěděli, kde Vikingové žili, kam všude se dostali, jakou zbroj nosili a jaké zbraně používali. Skupinka žáků si také mohla vyzkoušet, jak se Vikingové bránili a jak útočili. Na závěr přestavení nám šermíři předvedli, jak mohly vypadat vikingské souboje.

Fotografie z představení jsou zde.

Druháci ve Světě techniky

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

Ve čtvrtek 16. března 2017 se konečně dočkali exkurze do Světa techniky také druháci.

Při výukovém programu „Geometrický svět“ jsme si zopakovali, co už víme o základních

geometrických útvarech v rovině a samozřejmě jsme se o vlastnostech těchto útvarů dověděli

spoustu nového. Zajímavá a zábavná byla práce se stavebnicemi Geomag a Tangram.

Druhou část exkurze jsme trávili v Malém Světě techniky U6 a dětem se z této interaktivní

výstavy vůbec nechtělo zpátky domů.

Vybíjená čtvrtých a pátých tříd

Ve středu 15. 3.  se našemu družstvu dařilo a zvítězilo v okrskovém kole ve vybíjené. Postupujeme do okresu, který se koná 24. 3. ve Frýdku-Místku na 7. ZŠ. Zveme rodiče a sportovní fanoušky. Děkuji žákům za skvělou reprezentaci. Vybíjená 2017

Exkurze v Dolních Vítkovicích

Galerie obsahuje celkem 9 obrázků.

Dne 13. 3. 2017 se žáci šestých tříd zúčastnili exkurze v Dolních Vítkovicích, kde byl pro ně připraven velice záživný program – v rámci tohoto programu se žáci učí klást si otázky a hledat na ně odpovědi v expozici Světa přírody.

Žáci ve skupinkách v roli vědců a badatelů hledají odpovědi na některé z otázek a následně v roli reportérů informují o svých zjištěních ostatní.

V budově Velkého světa techniky jsme také navštívili moderně vybavené kino, v němž žáci  shlédli projekci dokumentárního 3D filmu. K dispozici nám byl také sál Divadla vědy, kde jsme byli svědky představení tematicky zaměřených fyzikálně chemických pokusů.

 

Fyzikální olympiáda

Ve školním kole fyzikální olympiády kategorie F a E jsou úspěšnými řešiteli:

Kategorie E (9. tř.):

  • Krpec Filip
  • Kubečková Nikola
  • Lepík Jakub

Kategorie F (8. tř.)

  • Krpcová Adéla

Všichni postupují do okresního kola, které se koná ve čtvrtek 23. 3. ve Frýdku – Místku.

Informace pro rodiče – školní stravování – anketa

Rada rodičů umístila na internetové stránky školy do odkazu Rada rodičů on – line dotazník týkající se vašich názorů na stravování  dětí ve školní jídelně.  Anketa se týká žáků základní školy.

Dotazník je možno také odevzdat v tištěné podobě do krabice u vchodu do šaten a  u vchodu do školní jídelny.

Termín ukončení ankety – 31.3. 2017.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966