Rozsvícení vánočního stromečku v Kozlovicích

Náš školní pěvecký sbor vystoupil u rozsvícení vánočního stromu v Kozlovicích.
dscn2709
Fotky

Pozvánka na Vánoční jarmark

pozvanka-na-vanocni-jarmark

Interaktivní hra – STROM ŽIVOTA

Galerie obsahuje celkem 6 obrázků.

Za odborné a finanční podpory společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava připravili zkušení tvůrci interaktivní vzdělávací  hru s názvem Strom života. Jejím prostřednictvím získají žáci druhé stupně základních škol zábavnou formou znalosti o významu vody pro člověka a přírodu.

Hry  se zúčastnili žáci šestého a sedmého ročníku naší školy.

Čtyřhodinový program začíná stavbou kulis, vybudováním specifického a značně tajemného prostředí s mystickými prvky –  pokračuje se úvodním workshopem, kde si děti i animátoři společně vysvětlí základní pravidla a cíle hry, následně probíhá samotná herní aktivita. Ta je protkána praktickými pokusy, dramatickými zápletkami, napínavým příběhem a je doplněna věrohodnými rekvizitami. Nakonec si žáci upevní a osvojí získané poznatky.

Úkolem dětí je odvrátit katastrofu, která hrozí světu bez vody. K tomu je nutné, aby pochopily, že voda je nezbytnou součástí života na zemi a k záchraně světa je nutná, místo původního soupeření jednotlivých týmů, spolupráce.

 

Dějepisná olympiáda

Ve středu 23. listopadu na naší škole proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Tématicky byla olympiáda zaměřená na Marii Terezii:

„Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. stol.“

nejlepší řešitelé dějepisné olympiády jsou:

Pustková Tereza, 8.A, 48 b.

Pustková Veronika, 9.A, 44 b.

Krpcová Adéla, 8,A, 42 b.

Maximální počet bodů byl 60.

 

 

Beseda s kurátorkou pro děti a mládež

Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili besedy s kurátorkou pro děti a mládež, pracující při magistrátu města Frýdek – Místek.

Program této besedy byl rozdělen na dva tematické okruhy. První byl zaměřen na právní odpovědnost mladistvých, která se týká sociálně patologických jevů a rizikového chování, které může být hrozbou pro žáky základních škol.

Druhá část se zabývala sociálními hrozbami – včetně kyberšikany – tedy oblastí, která je pro žáky velice aktuální, pro rozšířenost používání sociálních sítí v dnešní společnosti.

Exkurze na Úřadu práce

Ve středu 16. 11. 2016 se žáci 8. A třídy zúčastnili exkurze na Úřadu práce ve Frýdku Místku v rámci přípravy na volbu povolání. Mohli se tam seznámit s charakteristikou nejrůznějších studijních i učebních oborů a taky zjistit, na základě jakých kritérií by měli při výběru budoucího povolání postupovat.

Olympiáda v českém jazyce

V pondělí 21. listopadu 2016 se v naší škole konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce pro žáky 8. – 9. ročníku.
Školního kola se zúčastnilo 24 žáků.

1. místo Veronika Pustková
2. místo Dorota Mikušková
3. místo Karolína Šáchová a Nikola Kubečková

Do okresního kola, které se bude konat 1. 2. 2017 na Gymnáziu Frýdlant n. O.,
postupuje Veronika Pustková z 9. A.

Matematická soutěž ZLATÁ CIHLA

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se vybraní žáci 5. A, 5. B a 9. A zúčastnili matematické

soutěže ZLATÁ CIHLA na Gymnáziu a SOŠ Cihelní ve Frýdku – Místku.

Po těžkém souboji mezi školami se žák 9. A třídy Filip Krpec umístil

na velmi pěkném 6. místě. K tomuto úspěchu mu blahopřejeme.

 

dsc03823

Informace pro rodiče

 

V době vánočních prázdnin, tj. od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017, bude základní i mateřská škola uzavřena.

Provoz školy začne v úterý 3. 1. 2017.

Všem přeji poklidné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu.

Hana Ulčáková, ŘŠ

Exkurze žáků 9. ročníku

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se žáci 9. A zúčastnili workshopu na SOŠ Lískovecká ve Frýdku Místku. Dozvěděli se, jaké obory se na této škole studují a mohli se zeptat na vše, co je zajímá.
Vyzkoušeli si jednoduché projektování a 3D modelování v programu SolidWorks. Modelovali na počítači stavebnicový prvek, který následně vyrobili ze dřeva na CNC stroji – fréze řízené počítačem a vyzkoušeli tisk z plastu na 3D tiskárně.
V programu se seznámili s různými fyzikálními pokusy. Sledovali, jak se různé předměty chovají ve vakuu, řešili vědomostní kvíz a vypočítali si kolik váží vzduch v místnosti.
Celou dobu se nám věnovali nejen vyučující této školy, ale také sami studenti.
Exkurze byla zajímavá a pro žáky přínosná.363860-188x188
Fotky

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966