REVOLUTION TRAIN

Žáci osmé a deváté třídy navštívili ve Frýdku – Místku REVOLUTION TRAIN – preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě.

Projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci.

Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání.

Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Více  zde .

 

 

 

 

RBP street hockey

Galerie obsahuje celkem 3 obrázky.

Minulý týden proběhlo Velké finále 15. ročníku soutěže RBP street hockey, ve kterém se střetlo 64 nejlepších družstev z Moravskoslezského a Olomouckého kraje a okresu Vsetín. Pro nás vedla cesta na turnaj přes sousední školu ZŠ Kunčice, kterou jsme ve dvou zápasech porazili a postoupili tak do Velkého finále.

Systém turnaje je neúprosný – po prvním kole na turnaji končí polovina škol. My jsme v prvním kole narazili na ZŠ A. Jiráska z Dolní Lutyně. Zápas byl zpočátku vyrovnaný, pak se projevila naše převaha a vyhráli jsme 5:2. Ve druhém kole nás čekalo družstvo ZŠ Dětská z Ostravy Poruby. Zápas byl vyrovnaný. soupeři se ovšem podařilo získat náskok, který se nám přes velký tlak podařilo jen snížit na 3:2.

Za naší školu nastoupili: Dominik Bražina, Martin Krpec, Šimon Krpec, Filip Tabach, Jakub Vyviál a Patrik Žáček

 

 

 

Informace – zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 9. května 2018 v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 13. 00 do 15.00 hod. Zapisovat se bude v ředitelně v budově mateřské školy (č. p. 666). Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z internetových stránek školy z odkazu Ke stažení.

Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě nemusí být u zápisu přítomno.

Po dobu zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.

Děti mladší 3let

Rodiče dětí, které k 31. 8.2018 nedosáhnou tří let věku( nejsou zahrnuty do kritérií v přijímacím řízení), se mohou k zápisu dostavit a osobně projednat svou situaci. Možnost přijetí bude řešena až po přijetí dětí, které splňují podmínky přijímacího řízení. Rodiče prozatím nevyplňují žádost o přijetí, ani potvrzení lékaře.

Kritéria pro přijímání: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí (včetně potvrzení lékaře): Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Den Země 2018

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.

Dne 20. 4. 2018 proběhl na naší škole tradiční „Den Země“. Opět po roce jej měli pod svou patronací kozlovičtí skauti, kteří si pro žáky druhého stupně připravili velice atraktivní ekologické téma – problematiku ,, Znečištění oceánu a nadměrný rybolov„, která byla pro  děti velice přínosná….Také tentokrát byla připravena stanovištní hra, ve které mladší žáky provázeli deváťáci…Děti soutěžili ve skupinách a na konci hry si všichni odnesli, kromě ekologického ponaučení, také nějakou tu sladkost….

Touto cestou našim skautům děkujeme!

Matematická olympiáda – krajské kolo

V krajském kole matematické olympiády kategorie Z9 (žáci 9. ročníků základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií), kterého se zúčastnili nejlepší řešitelé okresních kol MO se naše žákyně

Adéla Krpcová (9. A)

umístila na velmi pěkném

14. místě v Moravskoslezském kraji

a dosáhla tak výborného výsledku.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Pythagoriáda

V pátek 6. 4. 2018 řešili žáci 5. – 8. ročníku školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci řešili celkem 15 soutěžních úloh, za každou správně vyřešenou obdrželi 1 bod.

Úspěšnými řešiteli se stali tito žáci:

5. ročník – Veronika Zemanová (12 b.), Galina Strakošová (12 b.), Julie Kozubíková (11 b.), Tereza Pustková (11 b.), Beáta Strakošová (11 b.) a Hynek Pindel (10 b.).

6. ročník – Matouš Petrů (10 b.), Michal Tkáč (10 b.)

7. ročník – Daniel Smolka (14 b.), Radek Kohut (9 b.).

Nejlepším řešitelům blahopřejeme.

Okresní kolo fyzikální olympiády

Ve středu 4. 4. 2018 se konalo ve Frýdku – Místku okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E a F – je určeno pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

V letošním roce do okresního kola postoupila z naší školy

Adéla Krpcová (9. A).

V okresním kole bylo pouze 9 úspěšných řešitelů  a mezi nimi i náš reprezentant, Adéla se umístila na velmi pěkném

8.  místě v okrese.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Rozhodnutí ředitelky školy k přijetí žáků do 1. ročníku základní školy

Oznámení  o rozhodnutí zde: Přijetí 1. třída

Čtenářská soutěž ve školní družině

Každoročně se ve školní družině koná v březnu (měsíc knihy) čtenářská soutěž, která má několik kol. Vítězem 1. kola se stal Jakub Pavlát, vítězkou 2. kola Aneta Navrátilová, 3. kola Petra Mališová a 4. kola Matěj Dudek. Ze všech správných odpovědí se losuje absolutní vítěz. Tím se stala Aneta Navrátilová. Na 2. místě se umístila Alžběta Trojáčková a na 3. místě Josef Žábeňský. Všem blahopřejeme.

 

Matematický KLOKAN – okresní kolo

Blahopřejeme naší žákyni 9. ročníku

Adéle Krpcové,

která se v rámci okresu umístila v soutěži Matematický KLOKAN v kategorii Kadet
na krásném 6. místě.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966